Oferta Projekty Hal


Oferta jest skierowana do Inwestorów zainteresowanych pomocą w efektywnym i ekonomicznie racjonalnym przeprowadzeniem planowanej inwestycji. Zakres usług związanych z budową obiektów o konstrukcji stalowej obejmuje:

Prace koncepcyjne i przygotowawcze – analiza uwarunkowań formalnych i możliwości inwestycyjnych dla danej działki, studium wykonalności inwestycji, wstępny budżet, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz koncepcji architektury obiektu z uwzględnieniem technologii, wstępne uzgodnienia z dysponentami mediów.

Organizacja procesu projektowania – zdefiniowanie założeń projektowych, organizacja przetargów na prace projektowe, nadzór nad realizacją prac projektowych i ich zgodnością z wymaganiami Inwestora.
Nadzór nad procedurami administracyjnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Organizacja i prowadzenie procesu inwestycyjnego – organizacja przetargów i wybór wykonawców, nadzór nad pracami budowlanymi, kontrola kosztów i realizacji założonego budżetu, raportowanie postępów prac Inwestorowi, odbiory końcowe i przekazanie do użytkowania, rozliczenia końcowe inwestycji.

Oferta bazuje na wieloletnich doświadczeniach w zarządzaniu projektami w branży budownictwa stalowego i zapewnia sprawne przeprowadzenie inwestycji – od najprostszej hali po skomplikowane obiekty przemysłowe.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.